خانه / آرشیو برچسب: قاسمي فرهاد

آرشیو برچسب: قاسمي فرهاد

جهانی شدن و مدل های امنیت منطقه ای در سیستم جهانی

چکیده: اصولا جهانی شدن به عنوان فرایند تاریخی طولانی مدت تصور می شود که هر روز بر شدت آن در سیستم بین الملل افزوده می شود. در این مسیر جهانی شدن دارای پیامدهای مختلفی می باشد و سیستم بین الملل ...

ادامه مطلب »

بنیان های نظری موازنه قوای هوشمند در شبکه های فاقد معیار منطقه ای (گامی به سوی ارائه نظریه نوین موازنه قوای منطقه ای)

چکیده: موازنه قوا به عنوان یکی از قدیمی ترین نظریه های روابط بین الملل مطرح است که در حال حاضر نیز یکی از کارآمدترین نظریه ها در رهیافت واقع گرایانه از روابط بین الملل می باشد. رئالیست ها بر این ...

ادامه مطلب »

مدل ژئوپلیتیکی امنیت منطقه ای: مطالعه موردی خاورمیانه

چکیده: منطقه گرایی از اواخر دهه ۱۹۸۰ در سیاست جهانی و تئوریهای روابط بین الملل نمود بارزی یافت اما ادبیات مطالعات منطقه ای و بویژه امنیت منطقه ای مدل مورد نیاز را برای تحلیل امنیت منطقه ای ارایه نمی نماید. ...

ادامه مطلب »

نگرش شبکه ای به مناطق و تحلیل فرآیند های آن از دیدگاه تئوری های سیکلی

چکیده: در چند سال گذشته، کشف و طراحی مدل جهان کوچک و فاقد معیار از شبکه علاقه مندی زیادی در مطالعه شبکه های پیچیده ایجاد کرده است که منجر به پیشرفت قابل ملاحظه ای در این حوزه فعال و رو ...

ادامه مطلب »

نگرشی تئوریک بر طراحی مدل بازدارندگی سیاست خارجی ایران

چکیده: بازدارندگی یکی از مهمترین موضوعات حوزه مطالعاتی روابط بین الملل و مطالعات استراتژیک محسوب می شود. تهدیدات استراتژیک علیه دولتها و سیستم بین المللی آنارشیک سبب می شود که دولتها برای تحقق سیاست خارجی خود سیستمهای قدرت محور بویژه ...

ادامه مطلب »

ساخت ژئوپلتیکی سیستم بین الملل نوین و استراتژی نظامی، امنیتی ایالات متحده آمریکا

چکیده: این مقاله مدلهای استراتژی نظامی و امنیتی ایالات متحده آمریکا را در ساختار ژئوپلتیکی سیستم نوین بین المل نشان می دهد. اصولاً سیستم مذکور به هشت سیستم تابعه ژئوپلتیک تقسیم شده و ایالات متحده به عنوان هژمون و کارگزار ...

ادامه مطلب »
bigtheme