خانه / آرشیو برچسب: رومينا ابراهيم

آرشیو برچسب: رومينا ابراهيم

تبیین نظری قاچاق کالای ورودی و مدیریت آن در کشورها

چکیده: ورود و یا خروج کالا در نماد غیرقانونی آن یعنی قاچاق، چالش اساسی کشورهای مبتلابه بوده و تاثیرات ژرفی را بر تولید و تجارت قانونی، سرمایه گذاری و اشتغال دارد و توسعه ملی را با رکورد مواجه می نماید. ...

ادامه مطلب »

مدیریت سیاسی فضا در سیستم های بسیط متمرکز

چکیده: سازماندهی امور یک کشور از طریق نهادهایی است که در فضای جغرافیایی از قدرت و اختیار برخوردار هستند. قدرت و اختیار در فضاهای جغرافیایی یا از طریق سلطه جبری شکل می گیرد یا از طریق واگذاری قدرت و اختیار ...

ادامه مطلب »

تحلیل جغرافیایی منابع تهدید ملی در ایران

چکیده: کشورها با تهدیدات و مخاطراتی مواجه هستند که بسته به شدت و اندازه آنها، توان چالش سازی در سطح محلی، ملی و بین المللی را دارند. تهدیدات انسان ساخت و تهدیدات طبیعی در فضای جغرافیایی سازوکارهایی را ایجاد می ...

ادامه مطلب »
bigtheme