خانه / فصلنامه ها / فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی

فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی

بررسی و تحلیل ویژگی های ژئوپلیتیکی پاکستان و نقش آن در روابط با سایر کشورها

نویسندگان زهرا پیشگاهی فرد ؛ امیر قدسی چکیده بدون شناخت محیط پیرامونی و نظم و معادلات حاکم بر آن، دستیابی به اهداف، امنیت و منافع ملی غیر ممکن و در صورت امکان مستلزم سعی و خطای بسیار، اتلاف منابع و ...

ادامه مطلب »

آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران

نویسندگان عباس احمد آخوندی ؛ ناصر برک پور ؛ ایرج اسدی ؛ میثم بصیرت ؛ حبیب ا… طاهرخانی چکیده مدل مدیریت شهری، یکی از موضوعات کلیدی در ارتباط با نحوه اداره شهرهاست. تجربیات جهانی نشانگر کاربرد مدل های گوناگون اما ...

ادامه مطلب »

تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان

نویسندگان زهرا احمدی پور ؛ محمد رضا حافظ نیا ؛ علی محمد پور چکیده یکی از عمده‌ترین تحولات دو دهه اخیر، فروپاشی شوروی و فروریختن دیوار آهنین بلوک شرق بود. پس از این فروپاشی، بازشدن مرز ایران و ترکمنستان در ...

ادامه مطلب »

ژئوپولیتیک نوین خاورمیانه و سیاست خارجی ایران

نویسندگان محمد‌باقر قالیباف ؛ سید موسی پورموسوی چکیده تأثیر ژئوپولیتیک در جهت‌گیری سیاست خارجی کشور‌ها و نظام بین‌الملل همواره یکی از دغدغه‌های ذهنی پژوهشگران حوزه روابط بین‌الملل بوده که طی سال‌های گذشته مخصوصاً تحت‌تأثیر حادثه ۱۱ سپتامبر دوچندان شده است. ...

ادامه مطلب »

جغرافیای فرهنگی دولت سرزمینی در ایران

نویسنده رسول افضلی چکیده دولت سرزمینی مدرن به حاکمیت سیاسی یکپارچه و متمرکز در درون مرزهای سیاسی معینی اطلاق می شود که در آن افراد، گروه ها و نهادها، تابع حکومت مرکزی اند. روی‌هم رفته به رغم تصور رایج، دولت ...

ادامه مطلب »

نگرشی بر شیوه‌های سازمان‌دهی سیاسی فضا و قدرت در جامعة ایران باستان و یونان باستان

نویسندگان زهرا پیشگاهی فرد ؛ عبدالرسول سنبلی چکیده از زمان شکلگیری نخستین حکومتها که بهصورت قبیلهای اداره میشدند، تا حکومتهای مدرن امروزی بهنوعی میتوان سازماندهی سیاسی فضا و قدرت را در آنها مـشاهده کـرد. سـازمان سیاسـی فـضا بـه مطالعة تقسیمبندیهای کالبدی و ...

ادامه مطلب »

ارزیابی عملکرد شهرهای جدید در جذب جمعیت کلان‌شهرها مطالعه موردی: شهرهای جدید اطراف تهران

نویسندگان مهدی قرخلو ؛ موسی پناهنده‌خواه چکیده به دنبال پیدایش مسائل اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی در کلان‌شهرها و در نتیجه افت کیفیت زندگی در آنها به‌دلیل تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت، راهبرد احداث شهرهای جدید با هدف ...

ادامه مطلب »

چگونگی توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری ایران طی سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵

نویسندگان رحمت اله فرهودی ؛ سعید زنگنه شهرکی ؛ رامین ساعد موچشی چکیده نظام شهری عبارت است از مجموعه‌ای از شهرک‌ها و شهرهای وابسته به یکدیگر که ساختار نظام سکونتگاه‌های شهری را در یک منطقه یا کشور به‌وجود می‌آورند. یکی ...

ادامه مطلب »

بررسی ابعادی از تحولات جغرافیای فرهنگی شهر (مطالعه موردی: مناطق ۱ و ۱۲ شهر تهران)

نویسنده زهره فنی چکیده جغرافی‌دانان فرهنگی با تأکید بر مبانی و اصول علم جغرافیا و با اعتقاد به فضای شهری به‌عنوان چشم‌انداز فرهنگی (انسانی)، به بررسی تحولات فرهنگی و نقش آن در شکل‌دهی به فضاهای جغرافیایی می‌پردازند. در این نوشتار، ...

ادامه مطلب »

تبیین فرایند شکل‌گیری، تکوین و دگرگونی مناطق کلان‌شهری

نویسندگان اسفندیار زبردست ؛ خلیل حاجی پور چکیده «مناطق کلان‌شهری» از پدیده‌های نوظهور قرن بیستم‌اند که در آغاز هزاره سوم میلادی به الگوی غالب شهرنشینی تبدیل شده‌اند. این مناطق کلان‌شهری که با مشخصه‌هایی چون دگرگونی در نقش و عملکرد، تحول ...

ادامه مطلب »
bigtheme