خانه / فصلنامه ها / فصلنامه سیاست(دانشگاه تهران) (برگه 7)

فصلنامه سیاست(دانشگاه تهران)

فناوری اطلاعات و تحول در مفهوم حکمرانی خوب

نویسندگان احمد سلطانی نژاد ؛ سهیل گودرزی چکیده فناوری اطلاعات به‌منزلۀ ابزاری نوین و بسیار کارامد در ارتباطات انسانی، کارکردهای متعددی دارد که تأثیر بر مدیریت امور عمومی از جملۀ آنهاست. همگام با رشد و گسترش این فناوری­ها در جهان ...

ادامه مطلب »

آیندۀ رقابت‌های راهبردیِ متداخل در اقیانوس هند

نویسندگان کیهان برزگر ؛ مسعود رضائی چکیده اقیانوس هند طی سال‌های اخیر به‌دلیل اهمیت اقتصادی و راهبردی آن، به‌سبب برخورداری از منابع سرشار، موقعیت ژئواستراتژیک و نقشِ مواصلاتیِ آن و همچنین واقع شدن تعداد زیادی از کشورها در حاشیۀ آن، ...

ادامه مطلب »
bigtheme