خانه / فصلنامه ها / فصلنامه سیاست(دانشگاه تهران) (برگه 5)

فصلنامه سیاست(دانشگاه تهران)

بایسته های شکل گیری نظام تجاری جهانی عادلانه و شفاف

نویسنده علی صباغیان چکیده نظام تجاری چندجانبة جهان به‌مثابة یکی از نظام‌های فرعی نظام بین‌الملل کنونی از زمانی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۷ در شکل موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت (گات) ظهور کرد، انتقاد ...

ادامه مطلب »

جنبش زبانی و فرهنگی ساکنان آلزاس و لورن فرانسه

نویسندگان حسین زحمت کش ؛ یغما کعبی چکیده منطقة آلزاس و لورن در فرانسه به‌دلیل موقعیت خاص خود و قرار داشتن در مرز دو کشور مهم اروپایی، یعنی فرانسه و آلمان، در کانون حوادث سرنوست‏سازی مانند دو جنگ جهانی قرار ...

ادامه مطلب »

بررسی تأثیر گروه‌های شیعۀ عراق بر عدم موفقیت طرح خاورمیانۀ جدید

نویسندگان احمد دوست محمدی ؛ محمد سالم الغبان چکیده س ایالات متحدة آمریکا به‌مثابة یکی از بازیگران اصلی منطقة خاورمیانه که پس از فروپاشی شوروی، مدعی رهبری نظام تک‌قطبی جهان شده، طی دو دهة گذشته تلاش کرده است عامل مؤثری ...

ادامه مطلب »

بررسی رابطۀ اینترنت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده محسن پالیزبان چکیده ازجمله ویژگی‌های بارز امنیت ملی در جهان معاصر، تحول ابعاد و ماهیت آن است که با سرعت زیاد و چشمگیری در حال وقوع است. از این نظر، تحولات رخ‌داده در حوزة فناوری اطلاعات از اهمیت بیشتری ...

ادامه مطلب »

تأثیرگذاری بنیادگران اسلامی آسیای مرکزی بر امنیت ملی افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی

نویسندگان احمد جانسیز ؛ محسن زمانی چکیده مقالۀ حاضر سعی در تبیین این مسئله دارد که چگونه بنیادگرایان اسلامی در آسیای مرکزی می‌توانند امنیت ملی افغانستان را در پی خروج نیروهای بین‌المللی به چالش بکشند. نگارندگان ضمن تمرکز بر دو ...

ادامه مطلب »

خلیج فارس؛ میزبان بیداری چهارم عربی؟

نویسنده سید محمد هوشی سادات چکیده جهان عرب در قرون اخیر سه موج بیداری را پشت سر گذارده که بیداری نخست عربی به‌ویژه پس از جنگ جهانی اول و با هدف کسب استقلال کشورهای عربی از امپراتوری عثمانی به اوج ...

ادامه مطلب »

دولت توسعه خواه و زمینه های توسعه در ایران

گان سید احمد موثقی ؛ علیرضا کاهه چکیده این مقاله سعی دارد با استفاده از مدل توسعه‌ای که در مقاطعی از تاریخ توسعة شرق آسیا پدیدار شد و با عنوان «دولت توسعه‌خواه» از آن یاد می‌شود، امکان گذار به توسعه ...

ادامه مطلب »

درآمدی بر فلسفۀ روابط جغرافیا و سیاست

نویسنده پیروز مجتهدزاده چکیده درحالی‌که ژئوپلیتیک از علوم سیاسی بر آمده و پیدایش جغرافیای سیاسی را بنا نهاده است، گاه دیده می‌شود که علمی مستقل از هر دو دانش جغرافیای سیاسی و علوم سیاسی فرض می‌شود. یک بررسی اتیمولوژیک ثابت ...

ادامه مطلب »

جایگاه نظریۀ ژئوپلیتیک مکیندر در سیاست‌های جهانی بریتانیا

نویسنده حسام الدین واعظ زاده چکیده در این مقاله، جایگاه و تأثیر اندیشۀ هالفورد مکیندر، واضع نظریۀ قلب زمین، در سیاست‌های جهانی بریتانیا طی سه دورۀ زمانی از اوایل قرن بیستم تا زمان حاضر بررسی شده ‌است. این مقاله، ضمن ...

ادامه مطلب »

تأثیر امنیت انرژی بر توسعۀ برنامه‌های اتمی کشورهای غرب آسیا

نویسندگان محمدصادق کوشکی ؛ فرشته میرحسینی چکیده یکی از مسائلی که در چند سال اخیر در منطقۀ غرب آسیا اهمیت یافته است، تلاش کشورهای غرب آسیا برای ایجاد و احیای برنامه­های اتمی است. این مسئله می‌تواند دارای ابعاد صلح‌آمیز یا ...

ادامه مطلب »
bigtheme