ژئوپولیتیک و مناطق دریایی

نقش ژئوپلیتیکی قفقاز در تعیین مرزهای هویتی ایران با انیران در شمال غرب

چکیده: اگر چه مطالعه علمی تاثیرگذاری جغرافیا بر سیاست عمر چندانی ندارد، ولی بهره برداری از پدیده های طبیعی به منظور اهداف سیاسی، عمری به قدمت زندگی اجتماعی انسان دارد. با تشکیل واحدهای سیاسی به نام کشور در جهان و ...

ادامه مطلب »

پهنه آبی شمال ایران: خزر یا کاسپین

چکیده: دریای شمالی ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود دارای نام های گوناگونی بوده است به طوری که در منابع مختلف تاریخی و جغرافیایی می توان بیش از۶۰ نام را یافت. این نام های جغرافیایی هر یک وجه ...

ادامه مطلب »
bigtheme