ژئوپولیتیک و نخبگان

سرمایه‌گذاری در نخبگان

دکتر پویا ناظران اقتصاددان «این همه هزینه نخبگان می‌کنیم، آخر هم می‌روند به آمریکا و اروپا تا نفعشان به دیگران برسد. چه فایده؟! بهتر است به‌جای سرمایه‌گذاری بر نخبگان به عدالت آموزشی بپردازیم.» این مضمونی‌ است که در هفته‌های اخیر ...

ادامه مطلب »

شخصیت‌شناسی رهبران و جایگاه آن در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی

نویسندگان منصور رحمانی؛ مهسا رسولی‌فر چکیده یکی از کلیدی‌ترین مباحث در سیاست خارجی، مقوله تصمیم‌گیری و تصمیم‌های اتخاذشده رهبران در این عرصه است. در تبیین این مهم با شرح مدل روانشناسی شناختی (به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مدل‌های تصمیم‌گیری) اهمیت محیط ...

ادامه مطلب »

نخبگان قدرت در جامعه آمریکا

چکیده آن‌گونه که ادعا می‌شود، قدرت در جامعه آمریکا در نهادها و مؤسسات بزرگ آن متمرکز شده و افرادی که در رأس این نهادها قرار دارند به‌عنوان نخبگان قدرت در آن کشور شناخته می‌شوند. اما، در طول تاریخ آمریکا شاهد ...

ادامه مطلب »

نخبگان ایرانی و نظریه نفوذ استراتژیک ایران

چندی است نظریه نفوذ استراتژیک ایران در سطح بین‌المللی مورد پذیرش و بحث کارشناسانِ مطرح و معروف قرار گرفته است. با وجود این، باید این نکته را مد نظر  قرار داد که شاخص‌های بسیار زیادی در دورنمای نفوذ روزافزون ایران ...

ادامه مطلب »
bigtheme