ژئوپولیتیک و فضای مجازی

مفهوم سازی ژئوپلیتیک اینترنت و فضای مجازی

چکیده: شبکه جهانی اینترنت و فضای مجازی که محصول عملکرد آن است، نماد پیشرفت علم و فن آوری است که کشورهای قدرتمند به ویژه آمریکا در تولید و معماری آن نقش اصلی را به عهده داشته و دارند. فضای مجازی ...

ادامه مطلب »
bigtheme