ژئوپولیتیک و زبان

برابرسازی معنایی واژگان جغرافیای سیاسی

چکیده: واژه استیت State در انگلیسی و اتا Etat در فرانسه از نظر لغوی به معنی «حالت» و «وضعیت» است. در کاربرد مدیریت سیاسی جوامع (مدیریت سیاسی کشور) این واژه یا اصطلاح به معنی «حالت سیاسی» یا «ساختار سیاسی» کشور ...

ادامه مطلب »
bigtheme