ژئوپولیتیک و جمعیت

سه دهه تحول در سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا

نویسندگان جمشید پرویزی ؛ بشیر پرویزی چکیده اروپا پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی اقتصادی اقبال چشمگیری به مهاجران نشان داد و به یکی از مناطق مهاجرپذیر جهان تبدیل شد ؛ لکن در سه دهه اخیر و بعد از ...

ادامه مطلب »

مهاجرت و سیاست در فضای ژئوپلتیک جهانی

چکیده جریان بین‌المللی مهاجرت امروزه فضای ژئوپلتیک جهانی را با تحولات زیادی مواجه کرده است. از یک طرف دولت‌ـ‌ملت‌ها در راستای کنترل و مدیریت جریان مافیایی جهانی مهاجرت تلاش می‌کنند؛ از طرف دیگر نیز مهاجرت همان نیروهای ملی‌زدا و فراقلمروگرایی ...

ادامه مطلب »

فرآیند مهاجرت در آسیای مرکزی

مهاجرت یک پدیده مهم در قرن بیست و یکم است. گرایشهای مهاجرت جدید در زمینه جهانی شدن ظاهر شدند و آنها سبب نتایج مختلفی می شوند.این مقاله با عنوان «فرآیند مهاجرت در آسیای مرکزی: مسیرهای اصلی و مباحث کلیدی نظام ...

ادامه مطلب »
bigtheme