اصول و مفاهیم ژئوپولیتیک

مقایسه جغرافیای سیاسی و روابط بین الملل از نظر روش شناسی و مفاهیم

چکیده: جغرافیای سیاسی به عنوان یک رشته دانشگاهی در یکصد سال گذشته با پشت سرنهادن فراز و نشیب های بسیار، رشد و توسعه چشمگیری را تجربه نموده است، بویژه ژئوپلیتیک که به عنوان یکی از موضوعات جغرافیای سیاسی، توجه محافل ...

ادامه مطلب »

بررسی مفهوم Territoriality و تحول آن از دیدگاه جغرافیای سیاسی

چکیده: یکی از فعالیت های مهم و بنیادین دانشگاهی در هر رشته ارائه تعریف درست از مفاهیم کلیدی آن رشته است. در مورد اصطلاحاتی که از زبان های بیگانه وارد ادبیات زبان فارسی می شوند این امر از اهمیت ویژه ...

ادامه مطلب »

ژئوپلیتیک، یک بررسی فلسفی

چکیده: آنچه درباره ژئوپلیتیک نوشته و یا گفته می شود بیش از آن که ماهیت، موضوع، ابعاد معرفت شناسانه و روش شناسی آن را مشخص کند بیشتر شامل عبارت های مبهم، دیدگاه های آمیخته با اغراض سیاسی، توصیف و تعبیرها، ...

ادامه مطلب »
bigtheme