پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل

بازتاب تعارض‌های ساختاری و محیطی در همکاری‌های منطقه‌ای جهان اسلام مطالعۀ موردی: سازمان همکاری اسلامی

نویسندگان : مهدی نجف زاده; رضا آقایی چکیده مقالۀ حاضر از طریق به‌کارگیری رهیافت نوکارکردگرایی و با تأکید بر تعارض‌های ساختاری و محیطی، زمینه‌های واگرایی در سازمان همکاری اسلامی را مورد بحث قرار می‌دهد. سازمان همکاری اسلامی بعد از سازمان ملل بزرگ‌ترین سازمان جهانی منطقه‌ای است، با این وجود برخلاف بسیاری از سازمان‌های منطقه‌‌ای همچون اتحادیۀ اروپا، اتحادیۀ آفریقا در ...

ادامه مطلب »

نقش و کارکرد گروه‌های ضدسیستمی در سیستم کنترل نظم منطقۀ آسیای غربی

نویسندگان : فرهاد قاسمی; بهرام عین الهی چکیده امروزه، نظریۀ کنترل یک روش¬شناسی غنی و مجموعه¬ای از ابزارها و اصول، برای تجزیه و تحلیل نظم¬های منطقه¬ای و کنش‌گران و راهبردهای آن فراهم می¬کند. امروزه، گروه¬های ضدسیستمی یک مفهوم کلیدی در مدیریت مدرن نظم¬های منطقه¬ای و پیوستگی بین سیستم کنترل و کنش¬گران جدید است. با وجود تغییرات چشم¬گیر در روابط بین¬الملل ...

ادامه مطلب »

قدرت نرم و توافق هسته‌ای ایران با کشورهای ۵+۱

نویسندگان : رامین غیور; هانیه جعفری چکیده دیپلماسی هسته‌ای ایران و پنج به علاوة یک به دنبال توافق جامع هسته‌ای در تیرماه ۱۳۹۴، بیش از گذشته در معرض توجه قرار گرفته و به چالش اذهان مبدل گردیده است. از جمله چرایی‌های برخاسته از این رویداد، طرح این مسئله می‌باشد که چه عاملی موجب موفقیت و به‌ثمر‌رسیدن مذاکرات هسته‌ای دوازده‌سالة ایران ...

ادامه مطلب »

تحلیل ژئوپلیتیک روابط ایران و هند در چارچوب وابستگی‌های متقابل

نویسندگان : سیّد هادی زرقانی; ابراهیم احمدی چکیده به گواه اسناد تاریخی روابط دو کشور ایران و هند دارای پیشینه‌ای به درازای پنج هزار سال است. ولی به شکل دولت‌های مدرن امروزی، روابط دو کشور بلافاصله پس از استقلال هند از پاکستان در ۱۹۴۷ برقرار شد و علی‌رغم نقش متغیرهای مداخله‌ای، در قبل و پس از انقلاب، دو کشور هیچ‌گاه ...

ادامه مطلب »

دیپلماسی فرهنگی آمریکا در قبال چین۲۰۱۲ -۲۰۰۱

نویسندگان : محمد جواد رنجکش; ایوب فرخنده چکیده پژوهش حاضر، مطالعه‌ای دربارة چگونگی عملکرد دیپلماسی فرهنگی آمریکا در قبال چین پس از یازدهم سپتامبر است. دیپلماسی فرهنگی آمریکا با پیشرفت روزافزون وسایل ارتباطات و علم فن‌آوری و همچنین وقایع ۱۱ سپتامبر در سیاست خارجی آمریکا اهمیت پیدا کرد. دولت آمریکا برای احیای قدرت نرم و ارائۀ تصویر مطلوبی از خود ...

ادامه مطلب »

کارویژۀ دیپلماسی عمومی در تغییر وجهۀ بین‌المللی چین

نویسندگان : مریم برازجانی; حسین اصغری ثانی; زهرا پوردست چکیده ارائۀ تصویری مطلوب از کشور و کسب وجهه و حیثیت بین‌المللی، از خواسته‌های مهم دولت‌ها در عرصۀ بین‌الملل و راهکاری مفید در جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی آن‌ها، به‌حساب می‌آید. مقامات دولتی در کشورهای مختلف در پی آنند تا ضمن ارتقای ابعاد مثبت وجهۀ بین‌المللی‌شان، به تثبیت موقعیت جهانی خود نیز ...

ادامه مطلب »

بررسی تطبیقی ملّی‌شدن صنعت نفت و مسألۀ هسته ای ایران از منظر نظم جهانی

نویسندگان : سیروس محبی; سعیده السادات احمدی چکیده نوع برخورد غرب و بالاخص آمریکا با ایران در مسألۀ هسته ای، دارای شباهت‌هایی با نوع برخورد انگلستان با این کشور در جریان ملّی‌شدن نفت می باشد. این پژوهش در  پی آن است تا این دو واقعه را با یک‌دیگر مقایسه کند و با بررسی شرایط جهانی و جای گیری بازیگران اصلی در هریک از ...

ادامه مطلب »

تأثیر هژمونی در ایجاد نظم و امنیت بین‌المللی و توسعۀ حقوق بین‌الملل

نویسندگان : مهدی فیروزآبادیان; محمود جلالی کروه; لیلا رئیسی چکیده معمولاً روابط بین حقوق بین‌الملل و سیاست بین‌الملل، رابطه‌ای تقابلی در نظر گرفته می‌شود که یکی در‌برگیرندۀ عدالت و برابری و دیگری دربردارندۀ قدرت است. اغلب چنین فرض می‌شود که حقوق بین‌الملل به وسیلۀ قدرت کاهش می‌یابد؛ زیرا حکومت جهانی برای کنترل قدرت وجود ندارد و آنارشی گزینه‌های اجرایی را ...

ادامه مطلب »

خطوط انتقال انرژی به شبه‌قارۀ هند و امنیت ملی ایران

نویسندگان : عبدالرضا فرجی راد; مریم بائی لاشکی; محمدتقی جهانبخش چکیده جنوب آسیا بهویژه کشورهای هند و پاکستان از متقاضیان بزرگِ گاز و ایران و ترکمنستان ازجمله دارندگان عمدۀ منابع گاز، در منطقه و جهان محسوب میشوند. بر این اساس در سالهای گذشته برای تأمین گاز هند و پاکستان، دو خط لوله پیشنهادشده است. پژوهش حاضر بر آن است تا ...

ادامه مطلب »

هویت، هسته‌ای‌شدن و حل منازعۀ هسته‌ای ایران

نویسنده : محمد سلطانی نژاد چکیده هدف نوشتار، بررسی ابعاد هویتی و هنجاری تلاش ایران برای پیوستن به باشگاه کشور‌های هسته‌ای است و به این پرسش پاسخ داده است که هویت و دغدغه‌های هویتی در منازعۀ هسته‌ای ایران و حل آن چه جایگاهی دارد. در پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش پژوهش تحلیلی و کیفی، این فرضیه به ...

ادامه مطلب »
bigtheme