ژئوپولیتیک و تغذیه

وضعیت ایران در گزارش جدید فائو

دنیای اقتصاد: سازمان غذا و کشاورزی جهان، فائو، گزارش جدیدی را با عنوان وضعیت امنیت غذایی و تغذیه جهان منتشر کرده است که در بخش‌هایی از آن به وضعیت ایران اشاره کرده است. بر این اساس، نسبت مبتلایان به سوءتغذیه به کل جمعیت در ایران طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ برابر با ۱/ ۶ درصد بوده؛ در حالی‌که این سهم ...

ادامه مطلب »
bigtheme