ژئوپولیتیک و فرهنگ

تاثیر سیاست‌‌گذاری فرهنگی بر قدرت نرم فرانسه

نویسندگان سیدحسام زمانی ؛ سیدمحمدحسین حسینی چکیده تحولات جهانی بعد از پایان جنگ سرد منجر به کاهش رواج ابزارهای سخت افزاری قدرت و تمایل روز افزون بازیگران نظام بین‌الملل به کاربرد قدرت نرم در جهت پیشبرد اهداف‌شان در عرصه روابط بین‌الملل گردیده است. در میان شاخص‌های مختلف قدرت نرم، از فرهنگ به مثابه منبع بی‌بدیل یاد می‌شود به طوری که ...

ادامه مطلب »

ملی‌گرایی و تغییر جغرافیای سیاسی جهان ‏ فرایند ایجاد و تکثر نظام دولت ‌‌ـ ملت در عرصه روابط بین‌الملل

چکیده تعداد پنج هزار قوم در جهان وجود دارد؛ در حالی که کشورهای مستقل و شناخته‌شده این فضا به حدود کمی بیش از ۲۰۰ می‌رسد. تنها اندکی از این کشورها همانند کره، ژاپن و ایسلند از یک قوم تشکیل شده‌اند و مابقی کشورها چندملیتی هستند که بسیاری از آن‌ها دارای مشکلات مدیریتی داخلی و خارجی می‌باشند. جهانی‌شدن، سرزمین‌زدایی، افزایش آگاهی‌ها، ...

ادامه مطلب »

الگوی شبکه ای ترسیم نقشه فرهنگی مبتنی بر ارتقا موقعیت ژئوکالچر مطالعه موردی: کلان شهر تهران

چکیده: مهندسی فرهنگی از ضروریات ارتقای موقعیت ژئوکالچر ایران اسلامی است که مبدع نظریه حکومتی در دنیای معاصر یعنی مردم سالاری دینی بر پایه ولایت فقیه است. مهندسی فرهنگی و نقشه فرهنگی کشور میتواند ارایه کننده الگویی بومی و کارآمد برای تهیه نقشه فرهنگی باشد. کلان شهر تهران به عنوان امالقرای جهان اسلام از جایگاه ویژه ای در زمینه مسایل ...

ادامه مطلب »

فرهنگ اجتماعی و ژئوپلیتیک قدرت در افغانستان

چکیده: در سالهای دهه ۱۹۹۰ به بعد از رهیافت های سازه انگارانه در راستای تبیین منازعات منطقه ای بهره گرفته شده است. علت چنین موضوعی را می توان نقش مسایل فرهنگی و همچنین مولفه های درون ساختاری در تفسیر تحولات منطقه ای بویژه موضوعات بحرانی دانست. منازعات منطقه ای در دوران نظام دوقطبی تحت تاثیر «ساختار نظام بین الملل» و ...

ادامه مطلب »

تاثیر جهانی شدن بر هویت ملی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران)

چکیده: بنیاد پژوهش کنونی بر این پرسش نهاده شده که چه نسبتی میان جهانی شدن و هویت ملی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران وجود دارد. روش این پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه است. جامعه آماری این پژوهش تعداد ۱۱۵۰۷۷ نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری ...

ادامه مطلب »

بررسی نگرشهای متفاوت درباره حملات تروریستی علیه غرب

چکیده: مقـاله حاضر کنکاشی درباره دیدگاههای مختلف راجع به علل بروز خشونت علیـه دنیـای غـرب می باشد. رخداد ۱۱ سپتامبر به عنوان نقطه عطفی بنیادین دراین موضوع محسوب می شود. در بسیاری از تحلیلها این رخداد ترجمان تقابل جهان اسلام و نظام غرب دانسته می شود که در سالهای اخیر نظام بین الملل را به شدت تحت تاثیر قرارداده است ...

ادامه مطلب »
bigtheme