ژئوپولیتیک و نخبگان

سرمایه‌گذاری در نخبگان

دکتر پویا ناظران اقتصاددان «این همه هزینه نخبگان می‌کنیم، آخر هم می‌روند به آمریکا و اروپا تا نفعشان به دیگران برسد. چه فایده؟! بهتر است به‌جای سرمایه‌گذاری بر نخبگان به عدالت آموزشی بپردازیم.» این مضمونی‌ است که در هفته‌های اخیر به کرات شنیده‌ایم. در این مجال قصد ارزیابی این نظر را دارم. پرورش نخبگان اگر سرمایه‌گذاری‌ است،‌ مثل هر سرمایه‌گذاری ...

ادامه مطلب »

شخصیت‌شناسی رهبران و جایگاه آن در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی

نویسندگان منصور رحمانی؛ مهسا رسولی‌فر چکیده یکی از کلیدی‌ترین مباحث در سیاست خارجی، مقوله تصمیم‌گیری و تصمیم‌های اتخاذشده رهبران در این عرصه است. در تبیین این مهم با شرح مدل روانشناسی شناختی (به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مدل‌های تصمیم‌گیری) اهمیت محیط روانشناختی در ذهن فرد (که شخصیت نیز در این مقوله قابل‌طرح است) و محیط عملیاتی (که تصمیم در آن اجرا ...

ادامه مطلب »

نخبگان قدرت در جامعه آمریکا

چکیده آن‌گونه که ادعا می‌شود، قدرت در جامعه آمریکا در نهادها و مؤسسات بزرگ آن متمرکز شده و افرادی که در رأس این نهادها قرار دارند به‌عنوان نخبگان قدرت در آن کشور شناخته می‌شوند. اما، در طول تاریخ آمریکا شاهد این نکته هستیم که همواره این افراد تحت‌ سلطه یک طبقه برتر (ثروتمند) قرار داشته‌اند. بنابراین، این سئوال مطرح می‌شود ...

ادامه مطلب »

نخبگان ایرانی و نظریه نفوذ استراتژیک ایران

چندی است نظریه نفوذ استراتژیک ایران در سطح بین‌المللی مورد پذیرش و بحث کارشناسانِ مطرح و معروف قرار گرفته است. با وجود این، باید این نکته را مد نظر  قرار داد که شاخص‌های بسیار زیادی در دورنمای نفوذ روزافزون ایران در سطح بین‌المللی مؤثر هستند، ازجمله، نقش نخبگان و سرمایه‌های انسانی این دولت ـ ملت در ارتقای نفوذ ایران در ...

ادامه مطلب »
bigtheme