خانه / فصلنامه ها / فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌الملل / بررسی عوامل موثر بر نگرش س یاس ی اجتماعی جوانان ( ۱۵ ال ی ۲۹ ساله) در شهر بروجن

بررسی عوامل موثر بر نگرش س یاس ی اجتماعی جوانان ( ۱۵ ال ی ۲۹ ساله) در شهر بروجن

نویسندگان
احمد آذین , یوسف عزیزی
چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نگرش سیاسی اجتماعی جوانان ) ۵۱ الی ۹۲ ساله( در شهر بروجن صورت گرفته است. متغیرهای مستقل این تحقیق شامل: سرمایه اجتماعی ، آگاهی سیاسی ، طبقه ی اجتماعی ، سن ، جنس ، تأهل ، رسانه ی ملی )صدا و سیما( ، گرایشات مذهبی و شریعت و استفاده از فضای مجازی می باشد. متغیر وابسته در این تحقیق نگرش سیاسی اجتماعی است. بر اساس نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که متغیرهایی چون سرمایه اجتماعی ، آگاهی سیاسی ، طبقه اجتماعی ، رسانه ملی ، گرایش مذهبی و جنس با نگرش سیاسی اجتماعی رابطه مثبت دارند و از پیش بینی کننده های نگرش سیاسی اجتماعی می باشند ولی سن ، تأهل و استفاده از فضای مجازی رابطه ای با نگرش جوانان ندارند.

درباره پشتیبانی 9604

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

فهم سیاست‌زدگی بوروکراسی: مطالعه تطبیقی کیفیت، فرایندها و پیامدهای آن در مدیریت دولتی

نویسندگان محمدرضا صادقی ؛ حسن دانایی فرد؛ معصومه مصطفی زاده چکیده دوری ...